Mintalah kepada Allah. Walaupon garam. – A blog by Tetel xoxkb.

https://mintalahkepadaallahwalaupongaram.wordpress.com/

Advertisement